Warunki techniczne pojazdu dopuszczonego do ruchu.

Każdy pojazd aby był dopuszczony do ruchu musi spełniać zapisane w Ustawie prawo o ruchu drogowym wymogi:

Art. 66. 1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

  1. nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;
  2. nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;
  3. nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych;
  4. nie powodowało niszczenia drogi;
  5. zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i 6) nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Jeśli którykolwiek z tych wymogów nie zostanie spełniony pojazd nie zostanie dopuszczony do ruchu, a gdy w ruchu będzie mimo to uczestniczył policja zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu zgodnie z zapisem Art. 132 Ustawy prawo o ruchu drogowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *